Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Bruner-Dvořák - život a dílo

Jedna z nejvýznamnějších osobností dějin fotografie v českých zemích se dočkala své první monografie - a rozsáhlé výstavy - v roce 1995.

Texty ke stažení: "Životní osudy Rudolfa Brunera-Dvořáka" a "Počátky momentní fotografie a zrod fotografické reportáže v Království českém".