Historické fotografie převážně z doby do roku 1918 z mnoha zemí a různých žánrů. Většina pochází z originálů Sbírky Scheufler, která má na 30 000 snímků a postupně se digitalizuje. Data nebo digitální tisky možno objednat e-mailem.

Snímky v elektronické podobě poskytujeme pouze firemním klientům a institucím na základě objednávky s fakturačními údaji, u větších souborů - a pokud nejde o jednorázové užití - na základě licenční smlouvy. 

Při poptávce fotografií uveďte prosím následující údaje: předpokládanou velikost snímků v tisku (buď jako formát A4, A3, atd. nebo velikost delší strany v centimetrech), rozlišení (počet obrazových bodů na palec - dpi), pro jaký účel hodláte snímek/-ky užít (kalendář, výstava, výzdoba interiéru, otištění v knize, časopise, ...), termín dodání. Urychlíte tím vyřízení vaší objednávky.

Snímky zdarma neposkytujeme ani pro tzv. nekomerční účely. Děkujeme za pochopení.

1918 v Čechách na fotografiích

Rok 1918 byl přelomový nejen na území Království českého. Většina snímků pochází z Prahy. Snímky z příjezdu TGM viz též zde. 

Fotografování bylo v roce 1918 natolik rozšířeným technickým obrazovým záznamem, že jen v Praze, kde se koncentrovaly události spojené se vznikem republiky, vznikaly tisíce fotografií. Důvodem ke stiskům spouští nebyl jen komerční zájem podkladů pro pohlednice a tisk, ale mnohem častěji snaha o záznam výjimečných chvil pro privátní okruh, nebo-li poskytnout obrazový důkaz typu ,,byl jsem při tom”. A to jak mezi amatéry, tak profesionálními fotografy. Někteří z profesionálů se samozřejmě snažili úspěšné záběry uplatnit a to zejména v cyklech fotografických pohlednic a v tiskovinách. Mnozí z profesionálních fotografů z praktických důvodů své negativy z určité události opatřovaly čísly, které tak mohou poskytnout vodítko, kolik snímků autor exponoval  ve dnech 28. - 29. října, 3. - 4. listopadu nebo při příjezdu prezidena Masaryka 21. prosince 1918.  V těchto dnech totiž vznikalo nejvíce fotografií.  

Nejvýraznějšími osobnosti s největšími známými počty snímků byly v Praze Otto Dítě a bratří Rudolf a Jaroslav z firmy Bruner-Dvořák. Na detailech mnohých snímků se objevují postavy dalších fotografů, případně i filmařů. Většinu prezentovaných fotografií však vytvořili neznámí autoři, často asi fotoamatéři, kteří darovali nebo prodali své záběry a necítili potřebu propagovat své jméno, resp. fotografickou firmu. 

Počátkem roku 1918 se výrazně prohloubily zásobovací potíže v celé monarchii. Přijetí Tříkrálové deklarace na generálním sněmu českých říšských a zemských poslanců v pražském Obecném domě 6. ledna 1918 jasně naznačilo budoucí vývoj. Jistotou centrální moci otřásla i mohutná protiválečná generální stávka 22. ledna 1918, z níž již vznikla i fotografické svědectví. V Obecním domě 13. dubna 1918 pak Alois Jirásek na shromáždění  představitelů českého veřejného života přednesl celonárodní přísahu za boj za národní svobodu a samostatnost. Prvomájová manifestace pod heslem  Socialistický národ a slavnosti k 50. výročí položení základního kamene Národního divadla byly již bohatě fotograficky dokumentovány.  Ještě větší množství snímků vzniklo při oslavách 50. výročí  položení základního kamene Národního divadla 16. 5. 1918. Dne 13. července 1918  se v Praze ustavil Národní výbor, který pak na podzim měl  klíčovou roli  při proklamaci samostatného státu a při předání moci při státně politickém převratu. Při  zhuštění událostí konce října  a v listopadu 1918 rostl počet a množství záběrů. Fotodokumentaci  událostí se začali věnovat i ti, kteří před vyhlášením samostatného státu vyčkávali. Zájem fotografů vyvrcholil  vytvořením stovek snímků z příjezdu T. G. Masaryka  21. prosince.

Originály všech fotografií  pocházejí ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 


Náměty abecedně