Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Fridrich, František

František Fridrich patří k nejvýznamnějším postavám dějin české fotografie. Vedle průkopníka nové zobrazovací techniky Wilhelma Horna byl Fridrich v 19. století jediným fotografem z Čech, který získal skutečně mezinárodní věhlas. Jeho fotografie se prodávaly po celém světě, s největším úspěchem snímky Prahy a lázeňských měst.

Úryvek z knihy, dopsané v roce 1992 a vydané o tři roky později, přibližuje Fridrichovu životní dráhu. Kniha dále obsahuje kapitolu o životě Fridrichova přítele Jana Malocha, rozbor Fridrichových fotografií Prahy a kapitolu "Praha ve zlatém věku fotografie" (o Praze 60. a 70. let 19. století).