Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Langhans - život a dílo

Monografie Jana Langhanse, vydaná v roce 1998,  byla psána ještě před legendárním objevem negativů části Galerie osobností.

Text obsahuje stať Životní osudy Jana Langhanse, Jan Langhans fotograf a výňatek z další monografie z roku 2005 o nových osudech archívu osobností.