Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Vilímkovo Letem českým světem

Rozšířený doslov k publikaci Letem českým slovem (Studio JB, Lomnice n. P. 1999) je doplněn textem O projektu  Letem  českým světem po sto letech, otištěném  ve Foto Video v květnu 1998.