Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Teze k dějinám fotografie do roku 1918

Základní přehled k dějinám fotografie do roku 1918.

Text vycházející ze skript vydaných v roce 2000 má napomoci základní orientaci ve všeobecných dějinách fotografie do roku 1918 a předpokládá následné další studium z literatury. Je určen nejen studentům, ale všem zájemcům o dějiny fotografického média. Nesleduje přísnou chronologii ani jednotlivé autory, téma je probíráno po tematických okruzích, v nichž je zároveň uváděn vývoj v českých zemích.

Hlavní celky: 1. Fotografie v období nejstarších fotografických technik, 2. Ateliérová fotografie 19. století, 3. Fotografie obrazu krajin a památek, 4. Fotografie jako dokument, 5. Piktorialismus a sociální pohledy - fotografie v protikladu - na přelomu věků a století.