Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Ulrich, Gustav - fotograf z Rejhotic

Studie  Gustav Ulrich fotograf, doprovází ostatní texty v knize  Altvaterland, vydanou v roce 2002.