Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Literatura k dějinám fotografie do 1918

Výběr ze souborné literatury k historii fotografie do roku 1918 v českých zemích a v zahraničí.

Určeno především pro potřebu studentů.  Pokud bylo dílo přeloženo do češtiny,  je uváděn tento překlad.