Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Krátký, František

Text z roku 2002 pro monografii, vydanou v roce 2004. Ukázka obsahuje část věnovanou životním osudům fotografa.

V knize jsou ještě obsáhlé kapitoly věnované fotografovu dílu, zejména fenoménu stereofotografií, které byly pro Krátkého typické.

Grafická úprava Radim Prokop Grafická úprava Radim Prokop

Přílohy