Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Šumava - počátky fotografie

Přehled vývoje fotografie na Šumavě se zaměřením především na období do roku 1918.

Studie K počátkům fotografie na Šumavě je součástí knihy o Šumavě kolektivu autorů, vydané roku 2004. Text je doplněn úvodem z autorské knihy Šumava na nejstarších fotografiích, vydané roku 2003.