Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Plzeňsko - počátky fotografování

Přehled nejdůležitějších autorů působích v Plzni a okolí  v éře c. k. monarchie.

Studie s názvem Počátky fotografie na plzeňsku, první významní fotografové plzeňska je součástí knihy kolektivu autorů Plzeňsko. Příroda - historie, život, vydané nakladatelstvím Baset v roce 2008.