Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Feyfar Jaroslav - život, dílo, doba

Text o Feyfarově životě  z monografie, vydané v roce 1994. Jednalo se o první a stále dosud jedinou monografii tohoto předního fotoamatéra z počátku 20. století.

V knize je dále kapitola o Jilemnici fotografovy doby, rozbor jeho fotografického díla a faktografické přehledy.