Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Historické fotografické techniky

Příručka vydaná v roce 1993 měla posloužit především k určování historických fotografických technik. Dlouho byla jedinou svého druhu. I když v současné době se nabízejí další možnosti, má jako základní pomůcka stále svůj význam.