Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Drtikol - digitalizace jeho negativů

Pro knihu J. Mouchy František Drtikol (Fototorst, svazek 26, Praha 2007) digitalizoval Pavel Scheufler velkoformátové skleněné negativy osobností, uložené v Národním archivu. O práci,  kterou možno označit za "digitální zrestaurování" je stať v závěru knihy, která zároveň problematiku digitalizace negativů  zobecňuje.

Ilustrativní fotografie Ilustrativní fotografie

Přílohy