Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Eckert a jeho fotografie Prahy

Druhá Eckertova monografie se z obsáhlého díla nejvýznamnějšího českého fotografa 19. století věnuje pouze fotografiím Prahy.

Textové ukázky přibližují  jednak Eckertův život, jednak způsob jeho fotografování hlavního města.