Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Recenze knihy Petry Trnkové

Publikováno v časopise Umění LVII / 2009, s.496 - 498.

Petra Trnková, Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890 - 1914. Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal a Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Seminář dějin umění, Brno  2008.

Obálka publikace. Obálka publikace.

Přílohy