Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Fotodokument rozmachu průmyslu

Text z knihy Tvář průmyslové doby.

Text Fotografický dokument rozmachu průmyslu v českých zemích v základním obrysu vznikl pro výstavu Člověk a technika v české fotografii do roku 1914, realizovanou včetně katalogu s Janem Hozákem na podzim roku 1986 v Roztokách u Prahy. Realizovat výstavu původního souboru  v Praze a vydat k výstavě knihu se zásluhou Jana Hozáka podařilo až v roce 2007.

J. Srp: Tramvaj na Karlově mostě, 1908 J. Srp: Tramvaj na Karlově mostě, 1908

Přílohy