Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Fotografický piktorialismus přelomu století.

Text Fotografický piktorialismus přelomu století - technologická, myšlenková a umělecká východiska byl součástí katalogu výstavy uspořádané v roce 2000 v Českém centru fotografie Janem Mlčochem a Pavlem Scheuflerem.

Z katalogu výstavy je nabízen text Fotografický piktorialismus přelomu století - technologická, myšlenková a  umělecká východiska.