Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Počátky autochromu v Čechách

Studie s poznámkami o počátcích nejstarší v praxi používané techniky barevné fotografie vyšla v katalogu výstavy Karel Šmirous Autochromy, uspořádané Rudolfem Jungem v Národním technickém muzeu v roce 1993.