Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Počátky rentgenové fotografie v českých zemích

Studie přináší přehled o pokusech s rentgenovou fotografií v první polovině roku 1896 a zároveň upozorňuje na některé tradované omyly stran těchto pokusů.

Byla publikována v AV Revue, prosinec 1995, s. 52-53.

Jindřich Eckert Jindřich Eckert - Z cyklu Pokusy při světle kathodovém, 1896

Přílohy