Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Český Les - počátky fotografování

Přehled autorů působích v regionu Českého lesa v první polovině vývoje fotografie.

Studie s poznámkovým aparátem s názvem Významnější fotografové v regionu Českého lesa je součástí knihy kolektivu autorů Český les. Příroda - historie, život, vydané nakladatestvím Baset v roce 2005.