Texty z historie fotografie se nabízejí v podobě svého vzniku.  Lze je volně stáhnout ve formátu PDF,  ale pokud chcete  ocenit mé úsilí,  přispějte na provoz stránek.

Počátky daguerrotypie v Království českém

Výtah z referátu proneseného na V. pražském setkání historiků a teoretiků fotografie v Národním technickém muzeu 13. a 14. 12. 1993.  Studie poté měla být publikována v Revui fotografie, ale ta zanikla.

Text   o počátcích daguerrotypie v českých zemích z roku 1993 uvedl tehdy řadu nových dosud nepublikovaných poznatků z  prvního desetiletí fotografie v českých zemích. A svým shrnutím má stále svůj význam.