Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První zprávy o „paprscích X“ v českých denících

7. ledna - uveřejnění první zprávy o „paprscích X“ C. Roentgena v českých zemích v denním tisku a to současně v několika listech (Pražské noviny, Národní politika, Bohemia i Národní listy, kde zpráva měla dokonce 81 řádků).