Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Demonstrace rentgenových fotografií u Ivana Puluje

15. února - přednášku o paprscích x spolu s demonstrací rentgenových fotografií měl profesor fyziky a elektrotechniky pražské německé techniky Ivan Puluj. Podle publikované zprávy Pulujovi pomáhali fotoamatéři Paspa a Šafařík.