Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

"Rozšíření a pokroky fotografie"

Dr. Jaroslav Haasz uveřejnil v měsíčníku Květy rosáhlou stať Rozšíření a pokroky fotografie, která je prvním rozsáhlým článkem v populárním tisku o sportu fotografickém, koncipovaném z hlediska jeho historie, uplatnění, druzích, tvůrčích i technických metodách