Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Václav Zenger pronesl přednášku „O fotografování neviditelného“

14. února - profesor Václav Zenger (1830-1908) přednesl ve sdružení Minerva, spolku pro vydržování dívčího gymnasia, přednášku „O fotografování neviditelného“. Podrobný referát o dvouhodinové přednášce přinesl mj. následující den Hlas národa. Podle stati je evidentní, že profesor Zenger považoval „paprsky X“ „za přeměnu radiace elektrické ve světelnou, za elektrický pohyb, který budí flurescenci a fosforescenci“, že šlo tedy o chybné chápání jevu. Profesor Domalíp poté uveřejnil v Národních listech (16. 2.) upozornění, že nekonal žádných pokusů s paprsky rentgenovými společně s profesorem Zengerem.