Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

"Skiagram morčete"

Březen - časopis Z říše vědy a práce uveřejnil „skiagram morčete“ pod autorstvím Karla Paspy, který se v literatuře mylně pokládá za první rentgenogram českého původu.