Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Rentgenový snímek ruky publikován

17. ledna - snímek ruky Dr. Domalípy publikoval přírodovědný časopis Živa. O den později uveřejnil tentýž snímek Pražský ilustrovaný Kurýr. Byla to první tištěná prezentace českého rentgenového snímku veřejnosti.