Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První pokusy s rentgenovým zářením v českých zemích

10. a 11. ledna - Karel Domalíp, profesor ČVUT, provedl první pokusy s rentgenovým zářením v českých zemích. O svých pokusech referoval ve stati Příspěvky k zjevům vyvozeným Roentgenovými paprsky neviditelnými v lednovém Věstníku České akademie a výsledky předložil na schůzi České akademie 17. ledna 1896. Fotografickou část Dr. Domalípovi zpracoval Kruis a asistenti Brož a Mikulík. Domalípovy pokusy byly velmi významné, neboť v době jeho pokusů nebyly ještě známy podrobnosti o práci C. Roentgena. 14. ledna přinesl první tiskovou zprávy o domácích pokusech s paprsky x přinesl Hlas národa. Podle této zprávy ukazoval v zemském sněmu poslanec Wohanka místodržiteli Thunovi a poslancům výsledky zkoušek s fotografováním na ČVUT, provedené profesorem Domalípem.