Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Vědecká zpráva o pokusech Č. Strouhala

17. února - Prof. Dr. Č. Strouhal z Fyzikálního ústavu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze uveřejnil zprávu O pokusech Roentgenových konaných ve fysikálním ústavě České university v únorovém čísle Věstníku České akademie. Druhou speciální část této zprávy podal Dr. Vladimír Novák a Dr. O. Šulc. Při fotografických prácích Strouhalovi asistoval mechanik ústavu V. Bečka a fotograf Kulhavý.