Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Adolph, Alphons

8. 9. 1853 Hachenberg - 22. 3. 1934 Passau.
Jeden z prvních fotografů a vydavatelů fotografií Šumavy.

Po ukončení středoškolských studií se vyučil fotografii ve Vídni v ateliéru Rosy Jenik. Roku 1879 zahájil vlastní fotografickou portrétní činnost v Löbau (Sasko). V roce 1881 začal působit v Žitavě, kde také vydával místopisné pohledy. Roku 1889 se usadil v Pasově, odkud podnikal fotografické výpravy na Šumavu. 20. 4. 1897 získal titul královského bavorského dvorního fotografa. V devadesátých letech patřil k nejvýznamnějším vydavatelům vizitek a později pohlednic s šumavskými náměty, snímaných vesměs tradičním způsobem epochy mokrého procesu. Nelze vyloučit, že některé šumavské vizitky vznikly ještě před příchodem do Pasova. Roku 1919 přenechal svůj fotografický ateliér v Pasově synovi.

Bratr? Gustav   vlastnil ateliér ve Schreiberhau a i on fotografoval na Šumavě.


Odkazy: H. Gebhardt: Königlich Bayerische Photographie 1838-1918. München 1978; V. Starý: Stará Šumava, Vimperk 1991; P. Scheufler: Krkonoše na nejstarších fotografiích; P. Scheufler: Šumava na nejstarších fotografiích.

Alphons Adolph Alphons Adolph - Zima u Arber See, pohlednice, kolem 1905