Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Feyfar, Jaroslav

3. 3. 1871 Praha - 19. 3. 1935 Jilemnice.
Fotoamatér známý snímky Krkonoš.


Pocházel z rodiny prokuristy a spolumajitele rukavičkářství, který zemřel, když synovi bylo sedm let. Po studiu na akademickém gymnasiu v Praze vystudoval medicínu (promoce 1896) a po absolvování vojenské služby nastoupil na praxi v Pražské všeobecné nemocnici, kde se na jaře 1901 stal sekundárním lékařem. Dva roky poté se stal okresním lékařem nejprve v Jindřichově Hradci a poté od 1. 10. 1903 v Jilemnici. Zde se na jaře 1904 seznámil s dcerou tamního obchodníka s plátnem Adou Tauchmanovou, s níž se oženil 23. 3. 1906. Z doby seznámení pocházejí i jeho první fotografie. Své lékařské poslání si zpříjemňoval bohatým duchovním životem a četnými koníčky, v nichž významné místo zaujímala fotografie. Stejně jako vlastní fotografování si oblíbil práci v temné komoře, zaujaly jej také pigmenty a gumotisky.
První skupinu fotografií v pozůstalosti tvoří exteriérové portréty, druhou pak krajinářské motivy, pořizované na cestách za pacienty i na výletech. Za nejvýraznější se označují záběry glosující život v Jilemnici, které pozoruhodně zachycují soudobý styl života. Feyfar se však necítil být dokumantaristou, fotografoval jen co ho zaujalo a pobavilo. Osobní kronika dějů v Jilemnici a okolí je jeho nejsobitějším vkladem do dějin fotografie u nás. Většina jeho snímků byla vytvořena do 1910. Po vypuknutí války byl jako lékař povolán do Josefova, kde působil na odděleních s tyfem a cholerou. V meziválečné době se již fotografií téměř nezabýval. Jeho negativy i snímky se dochovaly do současnosti zásluhou syna Zdenka (*2. 3. 1913), který se stal fotografem.
Odkazy: Český svět XI, č. 41, 1. 7. 1910; A. Fárová: Jaroslav Feyfar. ČsF XXIV, 1973, č. 10, s. 452-453; L. Souček: Zdenko Feyfar. Odeon, Praha 1977 (1980 2. rozš. vyd.); K. Dvořák: Odkaz oduševnělého pozorovatele. Revue fotografie 1982, č.1; M. Kubát: Album ze starých Krkonoš. Kruh, Hradec Králové 1982; P. Scheufler: Vzpomínka na Jaroslava Feyfara. ČsF 1986 č.3; P. Scheufler: Fotografické album Čech, Praha 1989; P. Scheufler: Jaroslav Feyfar. Fotomida, České Budějovice 1994 (životopis ke stažení zde).

Jaroslav Feyfar: Jaroslav Feyfar: - Zvědavá ulička v Jilemnici, asi 1907