Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Anderle, Karel

1875 Podsadice - 9. 2. 1918 Praha
Úředník, organizovaný amatérský fotograf a funkcionář Českého klubu fotografů amatérů (ČKFA).

Pocházel z rolnické rodiny, pracoval jako úředník zemské banky. Členem ČKFA se stal roku 1907. V letech 1910 - 1917 byl starostou této nejvlivnější organizace fotoamatérů v českých zemích. Byl přívržencem čisté fotografie, i když se věnoval i tvorbě ušlechtilých fotografických tisků. Zabýval se zejména fotografováním portrétů, aktů a zátiší. Byl prvním českým fotoamatérem, jehož akt byl otištěn ve Fotografickém obzoru (pigment v prosincovém čísle 1912). Anderlova tvorba je dnes známa pouze z reprodukcí z fotografických časopisů.
Odkazy: Fotografický obzor 1910 - 1917

K.Anderle K.Anderle - Portrét dámy, Fotografický obzor roč. XX, 1912, č. 4.