Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Anděl (Andel), Bedřich (Fridrich)

11.2. 1821 Praha - 11.9.1895 Praha.
Malíř, litograf, daguerrotypista, jeden z významných fotografů-malířů.

Pocházel z rodiny divadelního sluhy. Absolvoval malířskou akademii v Praze. 1840-48 se věnoval litografii v Čechách i v zahraničí. Známá litografie Svatováclavské mše 12. 6. 1848 zhotovená podle daguerrotypie je jeho dílem; F. Šír na listě uváděný ji pouze tiskl a vydal. Od 1848 se jako jeden z prvních malířů v Praze zabýval daguerrotypií. Fotografickou živnost přihlásil 1852 na adrese Vodičkova čp. 674, zde je uveden jako daguerrotypista také v pražském adresáři na 1854. V adresáři na 1856, uvádějícím tedy skutečnost předchozího roku, je jako daguerrotypista mezi celkem sedmi fotografy veden na adrese Malé náměstí čp. 460. Měl dobře vybavený ateliér, v němž zdařile zužitkoval svůj umělecký cit a akademické malířské vzdělání. Vedle daguerrotypií se zabýval i ambrotypií; na výstavě Sto let české fotografie v UPM 1939 byla vystavena ambrotypie skupinového portrétu vytvořená v exteriéru, dnes uložená neznámo kde.

Vedle jiných pražských fotografů se Anděl ve svém ateliéru podílel na zvěčnění několika kostýmovaných postav ze slavnostního průvodu k oslavě 300. výročí narození Williama Shakespeara, které Praha slavila 23. dubna 1864.

Vzácněji dochované vizitky vynikají nenuceným kultivovaným podáním, jež řadí Anděla k předním "akademickým fotografům". Po roce 1866 údajně (Z.Wirth) odevzdal fotoateliér synům Bedřichu Martinovi(*1844) a Janovi(*1845) a věnoval se znovu malbě.

Odkazy: Tomanův slovník; H. Volavková: Fotografický obzor 1939, s.105; Z.Wirth: Stará Praha, Praha 1940, 1942; P. Scheufler: Pražské fotografické ateliéry 1839-1918, I., Praha 1987.

B. Anděl: B. Anděl: - Portrét neznámé dámy, vizitka, kolem 1863

Fotografové od písmene

A