Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Chotek, Karel (Carl)

28. 9. 1853 Velké Březno - 11. srpna 1926 Praha.
Majitel panství, amatérský fotograf.


Karel Chotek pocházel z vážené šlechtické rodiny, jejíž někteří příslušníci pracovali ve vysokých státních funkcích (například Karel Chotek - dědeček fotografa Karla- byl nejvyšším purkrabím v českých zemích). Vystudoval gymnázium v Litoměřicích a vídeňskou univerzitu. Krátce působil jako diplomat ve státních službách, po smrti otce 1883 se věnoval správě rodinného majetku na Zahořanech a Velkém Březně a svým zálibám, mezi které patřila také fotografie. Cílevědomě začal fotografovat po sňatku s Adelheidou, princeznou z Hohenlohe-Langenburgu v listopadu 1885. Od 1890 do 1899 vystavoval na 13 domácích a zahraničních skupinových výstavách, zaštítěn členstvím v Clubu der Amateur -Photographen in Wien, resp. Camera-Clubu. Získal také ocenění. První publikovaný snímek bylo zátiší ve Photographische Rundschau v roce 1888 (v č. 9), následovala portrétní studie matky s dítětem ve stejném časopise (1889, č. 2). Poslední známý publikovaný snímek byl gumotisk Z Holandska 1907 (Photo-Sport, č.6). 1899 psal o jeho úspěchu na výstavě v Berlíně Fotografický věstník.
Na počátku byla jeho hlavním fotografovaným objektem manželka a postupně také tři děti - Karel, Antoinetta a Ada. Vytvořil řadu snímků ze života spřízněných aristokratických rodin i ze všedního života na zámku, včetně personálu. Fotografoval i všední život na svém panství i na zahraničních cestách (identifikovatelné je Holandsko, Německo, Itálie). Z ušlechtilých fotografických tisků jej aktivně zaujal zejména gumotisk. Mohl mít vliv na rozvíjení fotografické záliby své sestřenice Žofie, jejíž mládí bylo spojeno s Velkým Březnem a která se stala manželkou Ferdinanda d`Este. Byl jedním z fotografů, který zachytil jejich svatební obřad 1. 7. 1900. Po 1910 se fotografií již zřejmě nezabýval.
Odkazy: Photographische Rundschau, 1889, číslo 31; Wiener Photographische Blätter, 1896, příloha k číslu 12; Die Kunst in der Photographie, 1899, číslo 37; Fotografický věstník 1899, č. 7; J. Vaca: Šlechtic a fotograf Karel Chotek. Závěrečná bakalářská práce na Institutu tvůrčí fotografie, Opava 2003; www.albertina. at; J.Vaca: Krásné staré časy.Reflex 2006, č.43.
Spoluautor medailonku: Jan Vaca

Chotek, Karel (Carl) Chotek, Karel (Carl) - Žebrácké dítě, kolem 1900, signováno (pramen reprodukce: Státní zámek Velké Březno, repro Jan Vaca)

Fotografové od písmene

CH