Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Maloch, Jan

11.6. 1825 Slaný - 15. 1. 1911 Praha.

Malíř, daguerrotypista, fotograf, entomolog evropské pověsti, autor prvních dochovaných snímků Prahy.

Narodil se  v rodině postříhače. 1839-45 studoval na malířské akademii v Praze. Již za studií organizoval kroužek lepidopterologů za  účelem výměny motýlů i pořádání společných exkurzí, o nichž si vedl písemné i kresebné záznamy. Na cestách také kreslil památky, některé z kreseb tvrzí a hradů byly předlohou k rytinám, vydaných 1846 u Medaua. Od 2. 11. 1846 do 2. 3. 1847 se vyučil ve Vídni daguerrotypii, kterou chápal jako doplňkovou činnost vedle malby a kresby. Malířský a daguerrotypický ateliér v Praze si patrně otevřel 1847 na adrese Spálená čp. 88. Jeho nejstarší dochované daguerrotypie jsou z 1848, kdy daguerrotypoval i kostýmované osobnosti z plesu umělců. Zvěčnil na daguerrotypii také další umělce (např. J. Mánesa, S. Pinkase, B. Havránka) i známé osobnosti (P. J. Šafaříka, V. Šafaříka, B. Němcovou).  Podle záznamů v deníku z 1849-51 daguerrotypoval také Prahu. Jeho nejstarší dochovaný snímek Prahy pochází až z roku 1858.
V říjnu 1851 se oženil s Karolinou Hebrovou, vdovou po vydavateli, a přihlásil si fot. živnost opět ve Spálené ulici. Zde působil  (s přestávkou 1858-60) až do 1863. Kolem 1856 pracoval s blíže neznámým společníkem jménem Zilleger. Od této dvojice pochází  jediná známá signovaná stereodaguerotypie českého autora. 
Od 1863 pracoval u Františka Fridricha, který mu 1874 svůj ateliér v Michalské ulici číslo 17 ve svém rodinném domě přenechal. Zde jej uvádí  i pražský Adresář na 1875. 1882  přenechal  ateliér s archívem negativů synu Karlovi a vrátil se k malování a entomologii. Jako lepidopterolog se stal mezinárodně uznávaným odborníkem.

Odkazy (výběr):
H. Uzel: (nekrolog). Časopis České Společnosti Entomologické. 1911, č. 2 ; H. Uzel:  Eine Skizze von Johann Maloch's Leben und entomologischer Sammeltätigkeit. Praha 1913; Z. Wirth: Stará Praha, s. 52-53;  K.Herain: Z počátků pražské fotografie.Tvar 1953, č. 1, s. 20-43; P.Scheufler: Jan Maloch, Revue fotografie 1987, č. 3, s. 82-84; Výtvarní umělci ve fotografii (1848-1989). Národní galerie, Anežský klášter, Praha 1989 (výstava);  P.Scheufler: Stará Praha. František Fridrich. Praha 1993.

Jan Maloch, skupina domů uprostřed Karlova náměstí, kolem 1859 Jan Maloch, skupina domů uprostřed Karlova náměstí, kolem 1859 - Dobový originál ze Sbírky Scheufler