Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Expozice v Českém technickém muzeu

V Českém technickém muzeu v Praze, zpřístupněném veřejnosti 28. října 1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, byla otevřena expozice Sbírka ze všech oborů průmyslu a umění grafického, jejíž součástí byla i „ část pro fotografii vědeckou, reprodukční, barevnou i amatérskou“. Na tvorbě expozice pod vedením Jaroslava Husníka se mj. podílel i V. J. Bufka.