Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Portrétní fotografie prohlášena za řemeslnou

12. listopadu - nařízením č. 226 říšského zákoníku byla živnost portrétní fotografie (fotografování podobizen) prohlášena za řemeslnou. Každý jiný způsob fotografování zůstal nadále svobodným podnikáním. Portrétní fotografii směl provozovat ten, komu byl vystaven živnostenský list před 14. 12. 1911 a nově ten, kdo předložil tzv. průkaz způsobilosti (např. tovaryšský list vydaný příslušným společenstvem fotografů, příslušné vysvědčení učební, pracovní, školní, resp. jejich kombinace).

- V souvislosti s prohlášením portrétní fotografie za živnost řemeslnou byl vydán výnos místodržitelství upravující tovaryšské zkoušky.