Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

"Umělecká fotografie" nebo "stylová fotografie"?

V. J. Bufka navrhoval termín umělecká fotografie změnit na stylová fotografie, což je zřejmé z obsáhlé studie Modní fotografie stylová, uveřejněné v Českém světě č. 31.