Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Druhé fotografování korunovačních klenotů.

Srpen - Druhé fotografování korunovačních klenotů provedli fotografové Jan Vilím a Ludvík Bautz z uměleckého závodu Unie. Část záběrů byla provedena barevně. Orginální autochromy ani černobílé negativy v současnosti nejsou nalezení. Jsou známy pohlednice a vyobrazení v Soupisu památek historických a uměleckých král. hlavního města Prahy věnovanému Hradčanům. Část Korunovační klenoty Království českého napsali K. Chytil, A. Podlaha a K. Vrba, vyšlo v Praze 1912. Další fotografování klenotů se uskutečnilo v roce 1929.

Jan Vilím & Ludvík Bautz: Jan Vilím & Ludvík Bautz: - Svatováclavská koruna, reprodukce z publikace Soupisu památek historických a uměleckých král. hlavního města Prahy. Hradčany. Korunovační klenoty Království českého. Praha 1912. NK 54 C 755.