Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První akt ve fotografickém periodiku

Ve Fotografickém obzoru byl poprvé představen akt (F. Drtikola a to dvěma snímky). O rok později byl ve Fotografickém obzoru uveřejněn akt Karla Anderleho.

- Fotografický obzor 1911, č.7 z 10.7. 1911