Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

03. Premonstrát Franz zhotovil daguerrotypie Brna

Jaro - Bedřich (Friedrich, Friedericus) Franz (1796-1860), premonstrát, profesor fyziky na filozofickém učilišti v Brně, pravděpodobně zhotovoval daguerrotypické pohledy Brna. Podle informace neznámého pisatele v Kwětech z 9. 7.1840 A. v. Ettinghausen cestou z Vídně do Litomyšle v Brně \"nalezl už tři obrazy důst. p. Drm. Bedřichem Franzem , profesorem fyziky, zhotovené.\" Podle pisatele B. Franz zhotovil „opět mnohé nové obrazy, jakož: kostel zábrdowický, kostel a klášter augustiniánský a j.. Svědectví dokládá, že Brno bylo významným střediskem tvorby daguerrotypií v počátcích šíření vynálezu.

- Kwěty, č. 28, 9. 7. 1840. Podepsáno značkou č.