Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

02. Povídka o daguerrotypování H. Verneta

3. a 5. dubna - pražský list Bohemia uveřejnil povídku Daguerrotyp v harému od P. Chevaliera, kde se líčí dobrodružství daguerrotypisty a malíře H. Verneta v Egyptě.