Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

06. Nejstarší dochovaná česká daguerrotypie

Léto - Florus Ignác Stašek zhotovil pohled na Starou poštu v Litomyšli, nejstarší dochovanou českou daguerrotypii. Po Staškových vědeckých pokusech se v dobrém stavu zachovala jen mikrodaguerrotypie řezu stonkem rostliny, jedna z nejstarších mikrodaguerrotypií na světě.

- F. I. Stašek: Stará pošta v Litomyšli, 1840, daguerrotypie. Originál v Městském muzeu Litomyšl. Reprodukce ze Zprávy z muzeí od Trstenické stezky, 11, 1970, s. 33 (ilustrace článku K. M. Paspy Restaurace Staškova daguerrotypu z roku 1840). V současnosti je bohužel obraz téměř nezřetelný.