Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

07. Termín daguerrotyp v odborné knize

Pravděpodobně nejstarší doložení termínu daguerrotyp v odborné knize v českém jazyce je v Promyslném poslu. Spisu všenaučném pro obecný lid... Karla Slavoje Amerlinga, vydaném v Praze roku 1840.