Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

05. Zpráva M. D. Rettigové o daguerrotypování v Litomyšli

19. června - Magdalena Dobromila Rettigová napsala v Kwětech o návštěvě Andrese v. Ettingshausen v Litomyšli u rektora piaristické koleje Floruse Staška a předvedení práce s předtím zaslaným daguerrotypickým přístrojem. Psala také o zdařilých snímcích města z několika stran. Tamní ústav mylně pokládala za první v Čechách, kde se zhotovení daguerrotypií podařilo.

Kwěty, č. 25, 19. 6. 1840 Kwěty, č. 25, 19. 6. 1840