31.12.2015 - Osobní bilance roku 2015

Divný rok - by mohl znít pocit, který se původně spojoval s mírným optimismem. Jestliže v roce 2014 se v mnoha podobách zjevoval přízrak minulosti, rok 2015 jakoby v jejích šlépějích sledovala Hloupost. Zdravý rozum ustupuje.  I takzvaná vylepšení programů a mnohých služeb lze označit spíše jako vyhoršení, každopádně zkomplikování již tak přebujelé složitosti. Vítejte v roce 2016, v roce komplikování!

Osobní bilance roku 2015

Pavel Scheufler v roce 2015 připravil dvě nové autorské fotografické výstavy (Jihočeské hrady a zámky objektivem 19. století a Posázaví v historické fotografii), na dalších třech spolupracoval. Další jeho dvě autorské výstavy byly reprízovány, dvakrát se reprízovala i další výstava snímků, na které se autorsky jen spolupodílel. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií byla otevřena druhá část stálé expozice Moc médií, na které rovněž významněji spolupracoval. K výstavě v Muzeu Mariánské Lázně vyšla publikace Hosté Mariánských Lázní s kamerou. Pokračovalo řešení širšího autorského projektu pro Národní památkový ústav. Ve spolupráci s památkáři a z pověření Prahy 10 spolupracoval při soupisu fotografií ve vile Karla Čapka, kde se podílel i na třech televizních relacích.  Na webu časopisu Reportér magazín pokračovalo každý týden komentování  historických fotografií v úspěšném seriálu nazvaném Tajemství historické fotografie. Připravoval se poznávací seriál historických místopisných snímků pro iDnes. Kromě prostředí vernisáží se uskutečnilo několik přednášek, například Zločin a fotografie let 1839 - 1939 v prostorách Studia Trafo, Fotografický akt kdysi a teď pro Evropský kulturní klub v budově Akademie věd a Fotografie a Národopisná výstava v Národním zemědělském muzeu. V rámci Večerní fotoškoly Centra FotoŠkoda, kde je Pavel Scheufler hlavním lektorem, vyšla i v roce 2015  doplněné vydání učebních textů Technika digitální fotografie. Základní pojmy a Obrazový slovník fotografické tvorby. V rámci Večerní fotoškoly se uskutečnily celkem tři víkendové workshopy a dva jednodenní. Po 23 letech skončil Pavel Scheufler s výukou Dějin fotografie do roku 1918 na katedře fotografie FAMU. Plánovaná a kompletně odevzdaná publikace včetně obrazových příloh Teze k dějinám fotografie do roku 1914 v NAMU nevyšla. Vlivem zdravotních problémů na sklonku jara se zpozdilo odevzdání knihy o fotografickém portrétu pro nakladatelství Grada. 

Jednoduché pf, nicméně se skrytou symbolikou. Foto Pavel Scheufler. Jednoduché pf, nicméně se skrytou symbolikou. Foto Pavel Scheufler.