11.08.2015 - Za historií fotografie do Písku!

V rámci výzkumů k dějinám fotografie v českých zemích jsem v úterý 11. srpna zavítal do Prácheňského muzea v Písku shlédnout výstavu Jan Vavruška, písecký fotograf a malíř. Výstava připravená ke 100. výročí úmrtí fotografa ve dvou sálech muzea komplexně představuje dílo významného autora. 

Vedle fotografií jsou ke shlédnutí Vavruškovy fotopřístroje a dále také archivní  materiály, včetně stavebních plánů ateliéru. Fascinující je vidět dva dochované velkoformátové negativy.  Výstava představuje přímo vzorový přístup jak komplexně představit dílo fotografa minulosti. K výstavě byl vydán katalog, jehož text napsal Zdeněk Javůrek, významný znalec  historie fotografie v Písku, který se na přípravě výstavy podílel spolu s pracovníkem muzea Janem Kotalíkem. 

Pozvánka na vernisáž Pozvánka na vernisáž