Kdo jsem, odkud pocházím.

Moji rodiče byli etnografové. Jsem nejstarší z pěti sourozenců. Narodil jsem se v Praze, ale vždy jsem si přál žít mimo město, v přírodě. Velký vliv  na mne měl můj kmotr - dědeček, který fotografoval a sbíral historické fotografie  už ve svém mládí. S dědečkem jsem v sedmi letech exponoval svou první fotku.  Ještě než jsem uměl psát, diktoval jsem mamince pohádky. Ve 2. třídě jsem začal psát román, ve 3. vycházel na školní nástěnce na pokračování. V 7. třídě jsem na škole vedl zeměpisný kroužek... Původně jsem chtěl být geologem, abych cestoval po světě, což se mi povedlo až po roce 1990. Zájem o historii fotografie vlastně vyplynul z okolností - je krásné mít povolání za koníčka.

Má první historická fotografie Má první historická fotografie -

  • Dr.  Jaroslava Scheuflerová a Dr. Vladimír Scheufler -  rodiče
  • S dědečkem a babičkou.
  • Nejstarší dochovaný výtvarný projev.
  • Otec etnograf vedle voroplavby se soustředil zejména na studium keramiky.
  • Podle doktríny doby to měl být velký okamžik v životě - stát se pionýrem.