18.03.2015 - Zločin a fotografie 1839-1939

Pavel Scheufler uspořádal v prostorách Studia Trafo v rámci projektu Fresh Eye  18. března 2015 od 19. hodiny přednášku s názvem Zločin a fotografie let 1839 - 1939

Autor přednášky uvedl, že  fotografie sloužila potřebám policie pro vytváření alb zločinců, fotografovala se místa činu, vědecké fotografie se využívalo ke zpracování důkazů. Zdůraznil, že fotografický záznam zločinu mohl již tehdy být  nástrojem ovlivňování veřejného mínění a že se používal i ve zmanipulované podobě jako důkaz k vykonání trestu. Snímky mohly být důvodem k obžalobě jejich autora či šiřitele jak z důvodů takzvaně mravních, tak například autorskoprávních. Závěr krátké prezentace doprovázené projekcí snímků  bude věnován fotografickému záznamu z prostředí vnímaného částí veřejnosti jako kriminální.


Neznámý autor, pohlednice na fotopapíru, asi 1918. Originál ve Sbírce Scheufler. Neznámý autor, pohlednice na fotopapíru, asi 1918. Originál ve Sbírce Scheufler.